Make your own free website on Tripod.com

lhasa apso,dog breeders,puppies for sale,dog kennels,breeds,puppy pictures,
Lhasa-Apso.com
 

sponsor proplan_logo.gif (8802 bytes)

    bannerem.gif (7846 bytes)

puppies te koop/for sale

Home    De Kennel    Lhasa Apso's    Tips and Trics    Puppies    Guestbook
   

Home

De Kennel

Lhasa Apso's

Tips and Trics

Puppies

Guestbook

email

Lhasa Apso honden informatie

van Topwinnende Kennel ,EL Minja's, in Nederland.

De geschiedenis van mijn kynologische carriere start in 1970, destijds fokte ik Afghaanse windhonden. In de tachtiger jaren ben ik geinteresseerd geraakt in de Lhasa Apso, welke nu een grote rol speelt in mijn leven en mijn passie is geworden. 

lhasa_apso-logo.jpg (34203 bytes)

Geschiedenis van het ras;

Boeddha werd in Tibet vergezeld van een leeuwachtig hondje, waarbij verteld werd, dat dit hondje bij gevaar kon uitgroeien tot een reusachtige leeuw (daarmee meteen de moed van de hond weergevend), welke Boeddha beschermde. De begeleider van Boeddha werd waarschijnlijk oorspronkelijk afgebeeld als een geromantiseerde, gestyleerde hond, enigszins gelijkend op de leeuw en de honden werden vermoedelijk weer zodanig gefokt, dat ze met deze afbeeldingen gelijkenis verkregen.  En zo moet dan de Lhasa zijn ontstaan, die wij kennen.
De Lhasa Apso werd oorspronkelijk gefokt in het paleis van de Dalai Lama, de kloosters en in de huizen van hooggeplaatsten en hoofdofficieren van het leger.

Het is met zijn scherp gehoor dan ook een prima waakhond. Alweer in Tibet had men de Mastiff voor bewaking' buiten. Het gevaar bestond echter altijd, dat dieven deze (overigens beste) bewakers vergiftigde. De kans, dat ze dan toch ongemerkt binnen zouden dringen, werd vrijwel tenietgedaan door de honden binnenshuis: de Lhasa Apso's. Bij de minste onraad sloegen de Lhasa's alarm en voorkwamen daarmee de diefstal. Dit middel als bescherming voor onderweg is ook erkend door de vakman in het beklimmen van de Himalaya: Sherpa Tensing. Hij nam steeds een aantal Lhasa Apso's mee op zijn klimreizen. De honden, die prima bestand zijn tegen het klimaat op grote hoogte,de Lhasa voelt zich nog volkomen thuis op 5000 meter hoogte, waren voortdurend op hun hoede. Ze waarschuwden hem voor vele gevaren en speciaal voor het gevaar van lawine's.

De Lhasa Apso geniet pas sinds kort enige bekendheid in onze westerse wereld. In het begin van deze eeuw was er nog slechts een enkele, uit Tibet meegebracht door diplomaten en dergelijke hoogwaardigheidsbekleder, die als gunst of als beloning voor verleende diensten een hondje cadeau hadden gekregen. Een hondje kopen was niet mogelijk, dat was in strijd met de etiquette. Ook thans schijnt het nog zo te zijn, dat het geen pas geeft om een hond te verkopen.

In vroeger tijden werden Lhasa's cadeau gegeven aan de Keizer van China en leden van de keizerlijke familie als teken van vriendschap en grote erkentelijkheid . De honden werden verondersteld de brengers van geluk en voorspoed te zijn en het was natuurlijk een grote eer zo'n geschenk te ontvangen. Deze heilige geschenken werden steeds paarsgewijs—een mannetje en een vrouwtje—aangeboden, vergezeld van de zegeningen van de Grote Lama.

Het was pas in 1928 toen Lt. Col. F. M. Bailey, terugkomend uit het onherbergzame Tibet een zestal Lhasa's meebracht naar Europa en daarmee het startpunt maakte voor de verbreiding van het ras in de westerse wereld. We weten, dat mrs. Bailey een tweetal Lhasa's cadeau had gekregen van Lt. Col. R. S. Kennedy, een arts van de Indische Medische Dienst, die ze op zijn beurt in 1921 weer als bewijs van dankbaarheid had gekregen van Tsarong Shape, opperbevelhebber van het Tibetaanse leger. Mogelijk zijn de Lhasa's, die Lt. Col. Bailey en zijn vrouw in 1928 meenamen, afstammelingen van deze twee hondjes, alhoewel we weten, dat Col. Bailey in 1924 nogmaals een paar Lhasa's verkreeg.

In 1929 werd het ras voor het eerst in Engeland tentoongesteld en in 1934 officieel door de Engelse Kennel Club erkend.  In datzelfde jaar 1934 verkregen Mr. en Mrs. C. Suydam Cutting uit de Ver. Staten een tweetal Apso's, hen geschonken door de Dalai Lama, daarmee de start voor het ras in Amerika makend.
Mr. Cutting had sinds 1928 verschillende bezoeken gebracht aan Tibet en hij had goede betrekkingen verkregen met de Dalai Lama. In 1936 ontmoetten Lt. Col. Bailey en zijn vrouw en Mr. en Mrs. Suydam Cutting elkaar op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum van de Koning van Nepal. En natuurlijk werd er toen over Lhasa Apso's gepraat!


In latere jaren verkregen Mr. en Mrs. Cutting nog verscheidene Apso's; het laatste paartje in 1950 als geschenk van de Groot Lama.
Alhoewel we de Bailey's als de gangmakers beschouwen voor het ras in Engeland, moeten er reeds veel eerder Lhasa's in Engeland zijn geweest. De eerste hondjes, die Engeland in 1904 binnenkwamen, waren allen zwartwit, geheel zwart of grijzig van kleur en over het algemeen wat zwaarder dan de later, o.a. door Col. Bailey en zijn vrouw, ge´mporteerde gouden Lhasa's. Het was Mrs. Bailey, die de naam Lhasa Apso aan het ras gaf. Voordien werden ze Lhasa-terriers genoemd. Het voorvoegsel Lhasa is de naam van de hoofdstad van het voormalige Tibet, waar, volgens zeggen, het ras zijn oorsprong vindt. De betekenis van het woord Apso is onduidelijk. Volgens de een zou het een verbastering zijn van het woord 'rapso' of 'rhapso', hetgeen 'gelijkend op een geit' zou betekenen, hiermee een vergelijking makend met de kleine en langharige Tibetaanse geit. Volgens de ander zou 'apso' of'abso' betekenen: 'totaal met haar overdekt'.

Breed information

The Lhasa Apso is a little, longcoated breed  10 inches ehight at withers, bitches slightly smaller, the breed found his roots in Tibet, bred on legend from travelers from abroad wich tells the Tibetans about big lions in Nepal,Buthan and India. The Lhasa Apso was protect by the Tibetan monks for centuries.  The different functions of the breed were; as a companiendog,  and as a guard dog. The Lhasa apso have a real good developt hearing system wich can hear before other breeds perceive sounds . Also still today the Bhudism monks consider the Lhasa as a reincarnation of former monks.

The Lhasa have a typical eastern character, same as ohter eastern breeds example The AfghanHound,Saluki etc, aloof for strangers, proud, and even arrogant once and a while.

Their long coat is an excellent protecter for the hard climate of Tibet the high levelof UV needs a tick skin and caot ( like the Yak ex). Still Lhasa Apso's have no problems with extreem changes of climate. In spite of their long coat wich function is to hold their body temperature, they hardly loos hears. Loos and dead hear will disappear during their weekly grooming session.

A nice characterastic is that A LHasa Apso  change of color and the nickname of the Lhasa Apso is;" Cameleon under the dogs".

Lhasa Apso excist in a range of colors from black to white and all the mix of colors between.

The Lhasa is a happy and self-confident and sportive dog. They can go for short and longdistance walks even aggility sports and are till high ages very playfull. Their knowledge of human character is excellent and they can go on with children.

It is a pleasure for me to inform you about this precious breed.

By Mvr. Sylvia. H.M. van Tatenhove van Roosenbroek ęcopyright.1988-1994-2002

TC

  M  L LB